Základná škola Staré Hory

Dnes je , meniny má . Update: 02.02.2022Rok 2016-2017
Maťkove a Kubkove dobrodružstvá ... klik ...
Rozlúčka s IX. ročníkom ... klik ...
Ľupčiansky hrad ... klik ...
Výlet - Špania dolina ... klik ...
Juniáles ... klik ...
Letný biatlon ... klik ...
Šachta Terézia - geografická vychádzka ... klik ...
Oswienčim a Stará Bystrica ... klik ...
Poľovnícka súťaž ... klik ...
Sládkovičova lipa ... klik ...
Lupčiansky čitárik ... klik ...
Poľovnícky guláš ... klik ...
Plavecký výcvik ... klik ...
Atletika ... klik ...
Biathlonmania ... klik ...
Ochranárske združenie VLK ... klik ...
Veľkonočné aranžovanie ... klik ...
Zápis do 1. ročníka ... klik ...
Čítanie v Materskej škole ... klik ...
Týždeň s knihou ... klik ...
Obecná knižnica Staré Hory ... klik ...
Klubkáčsky karneval ... klik ...
Zábavné prekvapenia ... klik ...
Hviezdoslavov Kubín - šk. kolo ... klik ...
Holokaust v Európe ... klik ...
Kyberšikana ... klik ...
Florbal Brusno ... klik ...
Kŕmenie v zimnej prírode ... klik ...
Triedne vianočné besiedky ... klik ...
Školská vianočná besiedka ... klik ...
Divadlo Cliperton ... klik ...
Sánkovačka ... klik ...
Mikuláš ... klik ...
Čipkárka ... klik ...
Jeseň v škole ... klik ...
Aranžovanie ... klik ...
Badín - poľnoh. družstvo ... klik ...
Hovorme o jedle ... klik ...
Regionálna výchova ... klik ...
Európsky deň jazykov ... klik ...
Noc výskumníkov - Dr. Michael Londesborough ... klik ...
Noc výskumníkov ... klik ...
Tvorivé dielne v SOS ... klik ...
Deň mlieka ... klik ...
Skladáme z geom. tvarov - 3. a 4. ročník ... klik ...
OŽZ Turecká ... klik ...
Začiatok šk. roku ... klik ...
 

Základná škola Staré Hory (C), 2014-2022