Základná škola Staré Hory

Dnes je , meniny má . Update: 02.02.2022Rok 2018-2019
Indiánsky týždeň ... klik ...
Vlkolínec ... klik ...
Školský výlet ... klik ...
Škola v prírode ... klik ...
Turisti v školy ... klik ...
Návšteva v Českej republike ... klik ...
Ja Slovensko - podnikanie ... klik ...
Plavecký výcvik ... klik ...
Plavenie dreva ... klik ...
Tvorivé dielne ... klik ...
Zápis ... klik ...
74. výročie oslobodenia obce ... klik ...
Deň učiteľov ... klik ...
Čítanie MŠ ... klik ...
Vynášanie Moreny ... klik ...
Starostlivosť o zuby ... klik ...
Svetový deň vody ... klik ...
Šašovské hry ... klik ...
Fašiangový karneval - 1. stupeň ... klik ...
Zdravá výživa - RÚVZ ... klik ...
Vianočná pošta ... klik ...
Triedne besiedky ... klik ...
Vianočná besiedka ... klik ...
Detská misia ... klik ...
Prvá guľovačka ... klik ...
Zimné aranžovanie ... klik ...
Mikuláš ... klik ...
Pravda o drogách ... klik ...
Papuša ... klik ...
Filipko ... klik ...
iBobor ... klik ...
Regionálna výchova ... klik ...
Jesenné aranžovanie ... klik ...
Hallowen ... klik ...
Turisti ... klik ...
Partneri z ČR ... klik ...
OŽZ - 2.stupeň ... klik ...
Múzeum máp ... klik ...
 

Základná škola Staré Hory (C), 2014-2022