Základná škola Staré Hory

Dnes je , meniny má . Update: 02.02.2022HISTÓRIA

Prvé zmienky o výchovno–vzdelávacej činnosti na území našej obce pochádzajú už z roku 1776. V súlade s historickým vývojom vyučovanie prebiehalo najskôr v nemeckom, neskôr maďarskom a napokon aj slovenskom jazyku. Napriek tomu, že prví učitelia – kňazi miestnej farnosti sa starali o vzdelanie úctyhodných 170 až 180 žiakov, vyučovalo sa len v dvoch triedach a škola nemala ani dvor, ani záhradu.

Koncom 19. storočia bola v obci zriadená nedeľná škola. V neďalekých osadách Horný Jelenec a Turecká začala fungovať základná škola s prvým stupňom.

Novodobú históriu obecnej školy píšeme od roku 1961, kedy zanikli vyššie spomínané školy s prvým stupňom a nahradila ich plne organizovaná Základná deväťročná škola. Zároveň s ňou bola otvorená aj školská družina, ktorá rovnako ako škola úspešne funguje dodnes. V súčasnosti je naša základná škola školským obvodom pre obce Donovaly, Motyčky, Turecká, Harmanec a Dolný Harmanec.

Pôvodný počet 150 žiakov navštevujúcich školu na začiatku 60. rokov 20. storočia sa nám dnes už asi nepodarí dosiahnuť, no naďalej úspešne pokračujeme vo viac ako 200 ročnej tradícii výchovy a vzdelávania na Starých Horách, hrdo sa hlásiac k odkazu generácií – či už formou Regionálnej výchovy, alebo bohatou ponukou krúžkovej činnosti.Základná škola Staré Hory (C), 2014-2022