Základná škola Staré Hory

Dnes je , meniny má . Update: 02.02.2022  Základná škola Staré Hory

Oznamy školskej jedálne, Jedálny lístok.


Jedálny lístok
Aktuálny jedálny lístok od 13.12.2021
Aktuálny jedálny lístok od 13.12.2021
Oznam o zmene poskytovania stravovania
DOBRÚ CHUŤ! (malý výber z našich jedál)

Informácie jedálne k réžii, platbám za obedy

Informácie k poskytovaniu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskom roku 2021/2022.

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti.

Oznamy šk. jedálne - pozastavená prevádzka jedálne od 26.04.2021 - 07.05.2021
Oznamy šk. jedálne - varenie od 14.4.2021
Oznamy šk. jedálne - pozastavená prevádzka jedálne od 23.3.2021 - 02.04.2021
Oznamy šk. jedálne - varenie od 8.2.2021
Zápisný lístok na stravovanie - pdf
Zápisný lístok na stravovanie - word
Oznamy šk. jedálne - stručné informácie k stravovaniu
Oznamy šk. jedálne - zmena spôsobu varenia od 3.11.2020

Základná škola Staré Hory (C), 2014-2022