Základná škola Staré Hory

Dnes je , meniny má . Update: 02.02.2022VÝCHOVNÁ PORADKYŇA

Mgr. Viera Kopšová

Výchovný poradca poskytuje pedagogické poradenstvo:

  • Prostredníctvom triednych učiteľov vyhľadáva a robí prehľad všetkých výchovno-vzdelávacích problémov školy – napomáha žiakom pri riešení otázok osobného, osobnostného, vzdelávacieho a profesionálneho vývinu a orientácie,
  • poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým zamestnancom školy, žiakom a ich zákonným zástupcom,
  • koordinuje (syntetizuje) výchovný proces školy a sprostredkováva servisné služby škole (pedagogické, psychologické, informačné, proorientačné, sociálono-právne, sociologické a iné),
  • zabezpečuje vyplnenie a odoslanie prihlášok na stredné školy,
  • spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centrom špeciálno-pedagogického poradenstva pri riešení problémových žiakov,
  • vykonáva konzultácie pre rodičov, žiakov a učiteľov,
  • uskutočňuje individuálne pohovory so žiakmi,
  • spolupracuje s orgánmi starostlivosti o dieťa.
Konzultačné hodiny:
Každý utorok a po telefonickom dohovore podľa potreby.
Konzultáciu je potrebné si vopred dohodnúť z dôvodu možných iných aktivít VP, ktorým sa v rámci svojich kompetencií venuje. V prípade potreby si môžete dohodnúť aj iný termín konzultácie na tel. č.: 048/4199224 alebo na mail zs@zsstarhory.edu.sk
Ďakujeme za porozumenie.

Dôležité adresy, kontaktné tel. čísla:
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mládežnícka 34, B. Bystrica, tel.: 048/ 4134751 alebo 048/ 4134752, mail: pppbb@post.sk
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Kollárova 55, 97401, B. Bystrica, tel: 048/ 4142116, 4143330, mail: csppbb@gmail.com

- Detská linka záchrany 0800 121 212 pondelok až piatok 14:00 - 20:00 hod.
- Linka detskej istoty 0800 500 500

www.modernaskola.sk - Rodičovský servis- informácie rôzneho druhu o výchove a vzdelávaní i prijímacom konaní na SŠ

www.prevenciasikanovania.sk - nový portál pre rodičov a učiteľov, kde nájdete informácie o problémoch detí, rady ako ich riešiť, kontakty na inštitúcie, legislatívu, teóriu a prax, on-line poradňu. Stránka vznikla ako súčasť projektuodbúrania násilia v školách s podporou MŠ SR

www.minedu.sk - portál Ministerstva školstva SR

* nové * Časový harmonogram zberu údajov ŠVS v Banskej Bystrici ...viac

* nové * Základné informácie k Testovaniu 5-2019 otvoriť

* nové * Základné informácie k Testovaniu 9-2020 stiahniZákladná škola Staré Hory (C), 2014-2022