Základná škola Staré Hory

Dnes je , meniny má . Update: 07.08.2020INFOPANEL

Inovovaný školský vzdelávací program -ISCED2... stiahni
Inovovaný školský vzdelávací program -ISCED1... stiahni
Školský vzdelávací program ... stiahni
Školský poriadok ... stiahni
Organizačný poriadok ... stiahni
Zriaďovacie listiny ... viac
Výročná správa ... stiahni
sharpei (C), 2014-2019