Základná škola Staré Hory

Dnes je , meniny má . Update: 02.02.2022ÚVOD

Naša škola je škola rodinného typu na rozhraní Národného parku Nízke Tatry a Národného parku Veľká Fatra. Škola obklopená krásnym prírodným prostredím dieťa naplní harmóniou a pokojom, naučí spolunažívaniu človeka s prírodou a spoznávaniu bohatej regionálnej histórie.

Nižší počet detí v triedach je zárukou a predpokladom, že dieťa nezanikne v anonymite, má zabezpečený individuálny prístup učiteľa.

Podrobnejšie informácie .: klik :.

Prezentácia o škole .: klik :.

Základná škola je spádovou školou pre obce Donovaly, Motyčky, Turecká, Harmanec, Dolný Harmanec, z ktorých žiaci s trvalým pobytom majú nárok na preplácanie cestovného v 100% výške. Začiatok a koniec vyučovania je prispôsobený autobusovým spojom.

Základná škola Staré Hory (C), 2014-2022