Základná škola Staré Hory

Dnes je , meniny má . Update: 02.02.2022UČITEĽSKÝ ZBOR
Riaditeľ školy:
PaedDr. Radoslav Klinec zsstarhory.riaditel@gmail.com  
  
  
Zástupkyňa riaditeľa školy:
Mgr. Janka Lovásová zsstarhory@gmail.com
Výchovný poradca školy:
Mgr. Viera Kopšová TEV-GEG-Pedagogika tr. učiteľka - VII.
  
Učitelia školy:
Mgr. Martina Bíziková MAT-BIO-INF tr. učiteľka - VIII.
Mgr. Barbora Húšťavová SJL, ANJ tr. učiteľka - IX.
Mgr. Janka Lovásová tr. učiteľka - I. a III.
Mgr. Janka Juneková tr. učiteľka - II. a IV.
Mgr. Martina Tadianová tr. učiteľka - V. a VI.
Mgr. Dušan Hricko NBV
Mgr. Jozef Pajonk
Mgr. Martina Uhrecká Vychovávateľka  Základná škola Staré Hory (C), 2014-2022