Základná škola Staré Hory

Dnes je , meniny má . Update: 02.02.2022ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE

Jedálny lístok

Info pre stravníkov:
- šeky na zaplatenie obedov sa vydávajú vždy do 25-teho v mesiaci
- zaplatené šeky sa odovzdávajú vedúcej školskej jedálne
- spôsoby platby - šekom na účet v banke, internet banking
- odhlasovanie z obedov je možné deň vopred do 15,00 na nasledujúci deň a ráno do 6,00 na (č.t. 048/4199224)
- v prípade ochorenia je možné neodhlásený obed prísť prevziať do ŠJ do obedára alebo iných vhodných nádob v čase 11.30 - 13.00Základná škola Staré Hory (C), 2014-2022