Základná škola Staré Hory

Dnes je , meniny má . Update: 02.02.2022

  Základná škola Staré Hory

Školský rok 2021/2022 .:. Školský rok 2020/2021 .:. Školský rok 2019/2020 .:. Školský rok 2018/2019 .:. Školský rok 2017/2018 .:. Školský rok 2016/2017 .:. Školský rok 2015/2016 .:. Školský rok 2014/2015

Prezentácia školy - Naša milovaná škola .


Baníctvo v Starých Horách Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety - tabletové vyučovanie. V rámci projektu škola vypracovala a predložila 5 minútové video s témou Baníctvo v Starých Horách. Video má cez 300MB, strpenie pri sťahovaní ...
Rozlúčka s 9. ročníkom - dňa 29.6.2015 si pre našich deviatakov pripravil 8.ročník rozlúčku. Čakala ich dovolenka na Havaji. V lietadle zažili veľké turbulencie, veď let fúrikom ani nemôže inak prebiehať :) , ale prežili to všetci. Na uvítanie ich čakalo občerstvenie s drinkom a kúskami exotického ovocia. Relaxovali v bahennom kúpeli, kde ich sprevádzali skvelí maséri. V cene dovolenky bola zahrnutá aj skvelá diskotéka. Čerešničkou na torte bola piesočná pláž. No nanešťastie prišli veľké vlny, a tak z deviatakov neodišiel nikto suchý. Piškótovo-ovocná torta od našich ôsmakov chutila znamenite.
Na záver školského roka si šiestaci s triednou pani učiteľkou vyšli na NCH Serpentíny Urpín Banská Bystrica. Pri 13 náučných tabuliach sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí o flóre a faune vrchu Urpín. Na Vartovke nás čakalo prekvapenie vo hvezdárni– pozorovanie škvŕn Slnka, Jupiter. Každému milovníkovi prírody odporúčame takúto vychádzku.
Starohorec č.3
Špania Dolina. Skôr, ako sa človek vydá objavovať svet, mal by čo najlepšie spoznať svoje bezprostredné okolie. Pretože túto starú múdrosť dobre poznáme, nasmerovali sme 24. júna naše kroky do prekrásnej rázovitej obce Špania Dolina. V Múzeu medi, ktorým nás previedol a mnoho cenných informácií poskytol dr. Sitár, majster bratstva Herrengrund, sme mohli oči nechať na množstve exponátov, makete huty, či krásnych historických mapách. Plní dojmov sme vyrazili po stopách náučného chodníka okolo obce. Tajomné lesné zákutia, dávne šachty i halda nad dedinou... to všetko a ešte omnoho viac nám Špania Dolina ukázala. Radi sa sem vrátime! :)
Školský výlet II. stupeň - Archeoskanzen Havránok a plavba výletnou loďou po priehrade Liptovská Mara sa stali cieľmi koncoročného výletu pre žiakov druhého stupňa. Napriek tomu, že Liptov nás privítal nezvykle studenou náručou, dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí zo života v starovekej keltskej osade. Nevšedným a krásnym zážitkom ostáva i plavba po našom malom „podtatranskom mori“.
Projekt: „V ústrety novej počítačovej dobe“ - realizovaný Občianskym združením HOREC a Základnou školou Staré Hory s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.
Plavecký výcvik. Aj v tomto školskom roku žiaci 1. až 5. ročníka absolvovali plavecký výcvik na krytej plavárni Štiavničky Banská Bystrica. Niektorí sa plávať ešte len učili, iní sa v ňom zdokonaľovali. S pani trénerkou Betkou Pažákovou sme strávili 7 mokrých dní vo vode. Radosť z vody, vodné hry, plávanie štýl prsia a kraul, tobogan, aj únava :( . No odmenou bolo Mokré vysvedčenie s našimi najlepšími výkonmi. Sme PLAVCI :) :) :)
Ochrana života a zdravia. V rámci praktickej časti OŽZ sa žiaci II. stupňa pod vedením pani učiteľky Kopšovej a Cvachovej vydali na pochod Staré Hory – Turecká – Salašky. Počasie 29. mája nám prialo, a tak sme si v teréne a praxi mohli odskúšať teoretické vedomosti zo školy. Naša poďakovanie patrí pánovi Makovníkovi za osviežujúcu čapovanú kofolu, ktorou nás pohostil počas krátkej prestávky v Tureckej. Nezabudli sme, pravdaže, ani na hry v prírode po turistickom výkone. Bolo nám super! :)

Vo Fotogalérii aj videá z akcie!
Letný biatlon žiakov 29. máj 2015. Pod vedením pána riaditeľa školy PaedDr. Radoslava Klinca sa uskutočnil Letný biatlon žiakov. Zúčastnilo sa ho 5 zmiešaných družstiev. Súťaž pozostávala z cezpoľného behu a streľby zo vzduchovky. Za našu ZŠ SH bojovali Matúš Suchanovský, Maroš Čunderlík, Andrea Kúdelková, Andrea Lacková. Za jednotlivcov súťažila Erika Mydlová, Viktória Semanová, Alexandra Žabková. Časomieru, numerické vyhodnotenie zabezpečovali pani učiteľky matematikárky Mgr. Martina Bíziková a Mgr. Martina Buranovská.
Výchovný koncert - Posledný májový pondelok k nám zavítal pán Anton Budínsky z Očovej so svojou vzácnou zbierkou hudobných nástrojov. Mnohí z nás takéto „vecičky“ počuli a videli naživo po prvýkrát. Dozvedeli sme sa o histórii, vzniku a vývoji ľudových nástrojov a nechýbala ani malá tancovačka na záver.
16. mája organizoval pán Ďurica – školník ZŠ, vedúci krúžku KMP, varenie guláša. Varenie bolo spojené so vzdelávacími aktivitami, športovými a streleckými súťažami. Na záver bola aj tombola, ktorá nás potešila. Gulášik pripravili ockovi a bol chutný :)
Chceli sme potešiť naše mamičky, oteckov, ukázať čo dokážeme a preto sme pre nich pripravili kultúrny program a malé občerstvenie. Naši moderátori uvádzali jednotlivé kultúrne vystúpenia. Rande s.ro. – žiaci 8.,9. ročníka kúzlili chemické pokusy. Príbeh o darčeku ( vlastná tvorba) predniesla Sára Gelatková V. ročník. O Milovanej školičke prezentáciu si pripravili žiaci VI. ročníka. Hudbou a tancom program dopĺňali žiaci I. stupňa.
Dopravná súťaž Na bicykli bezpečne. 12.mája naši piataci - Paťo Klibáni, Maťo Čunderlík, Ela Babjaková, Sára Gelatková - "bicyklovali" na dopravnej súťaži na CVČ, Havranské 9, BB. Treba nám ešte trénovať cyklistickú zručnosť, no Martin Čunderlík bol najúspešnejší účastník v teoretickej časti :-)
DYNAMICKÝ OPIS Hodina slovenského jazyka v 7. ročníku bola úplne iná. Opakovali sme dynamický opis. Každý z nás doma niečo pripravil, upiekol. Recept a postup sme spracovali na A4. Niektorí doniesli aj fotky. Každý si odprezentoval svoj zákusok. Po teoretickej časti sme sa pustili do ochutnávky. Všetkým nám chutilo. :)
Starohorec č.2
Na hodine fyziky v 6. ročníku sme robili laboratórnu úlohu OBJEM KVAPALINY VYTLAČENEJ TELESAMI. Pracovali sme v dvojiciach. Potrebovali sme plechovku, odmerný valec, kadičku, 2 telesá. Opakovanými pokusmi sme zisťovali vzťah medzi hmotnosťou ponoreného telesa v kvapaline a objemom (hmotnosťou) ním vytlačenej kvapaliny (vody).
DEŇ ZEME, 22.4.2015 Chráňme našu prírodu - V prírode nie sú odmeny ani tresty - sú tu len dôsledky. Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové, nádherné vydanie.
Florbalové turnaje žiakov školy - Naši chlapci v rámci záujmovej činnosti florbalového krúžku s pánom riaditeľom absolvovali turnaje so žiakmi zo ZŠ Slovenská Ľupča a ZŠ Selce.
Rozprávanie o káve – na GEO v 6. ročníku spoznávame Ameriku. V Južnej Amerike sa nachádza štát Brazília - Amazonka, dažďový prales ale aj dominantná plodina KÁVA. Tak sme si pripravili v triede malú kaviarničku a rozprávali sme sa o káve :)
LESNÁ PEDAGOGIKA (15.4.2015) V tento deň, keď naši deviataci písali Testovanie 9, sme mali program s lesníkmi zo Slovenskej Ľupče. Pán Zázrivec a pán Ivan si pre nás pripravili aktivity spojené s lesom. 1. stupeň strávil toto dopoludnie v okolí školy, riešili zaujímavé úlohy, pracovné listy. 2. stupeň sa aj spolu s pánom školníkom vybral na prechádzku do lesa, kde merali priemer stromov, vytvárali mapu Slovenska. Naša lesná návšteva nás pochválila, že máme veľa vedomostí, za ktoré ďakujeme aj nášmu pánovi školníkovi, ktorý vedie poľovnícky krúžok.
Projekt „Hmyz“ - V rámci prírodovedy si žiačky IV. ročníka pripravili projekty na tému „Hmyz“. Zozbierali nielen množstvo teoretických poznatkov, ktoré navzájom prezentovali, ale potešili nás aj krásnymi 3D modelmi – fantáziou ani námahou nešetrili!
Etická výchova – rozvíjame neverbálnu komunikáciu, spoluprácu, tímovosť a spolu sa bavíme :)
Pyžamový deň a Tvorivé dielne - 1.apríl sme privítali, ako sa patrí – všetci v pyžamách, s heslom: „Ako sa ráno zobudím, tak prídem a fungujem!“ Každého, kto sa tejto výzvy nezľakol, neminula sladká odmena. Prvostupniari v rámci Tvorivých dielní vytvorili krásne veľkonočné a jarné dekorácie.
Návšteva našich menších kamarátov u nich v škôlke - čítanie pri poobedňajšom spaní.
Zatmenie Slnka (20.3.2015) celý svet sledoval prírodný úkaz. Na Slovensku sme mali čiastočné zatmenie. Toto predstavenie si nenechala ujsť ani naša škola. Počasie nám prialo a na oblohe nebolo ani jedného obláčika. Vyzbrojení zváračskými sklíčkami sme zrak obracali k Slnku. Celé divadlo sme sledovali počas 4. vyučovacej hodiny, kedy vrcholilo zatmenie.
Návšteva obecnej knižnice – V piatok 6. marca navštívili žiaci piateho a šiesteho ročníka v rámci regionálnej výchovy obecnú knižnicu na Starých Horách, zoznámili sa s ponukou kníh i možnosťami vypožičiavania. Knižnicou nás previedla pani Rovná, ktorej ďakujeme za venovaný čas i trpezlivosť.
4. marca 2015 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Všetkým zúčastneným patrí uznanie za snahu, chuť a odvahu zapojiť sa svojim prednesom poézie a prózy do súťaže. Tie najlepšie výkony boli ohodnotené nasledovne:
I. miesto Zuzka Rovná (2. ročník)
II. miesto Richard Džubák (6. ročník)
III. miesto Saška Nestlerová (3. ročník)
Srdečne blahoželáme!
Vitálny svet hotel Altenberg Staré Hory – v rámci záujmového krúžku športové hry, navštevujeme bazén v hoteli. Vybláznime sa vo vode, v perličkovom kúpeli a tiež v rámci otužovania si užívame parnú saunu :-)
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v spolupráci s OU Staré Hory, dňa 4.2.2015 zorganizoval na počesť OSTRÉHO PREPADU Starých Hôr pripomenutie si udalostí. Naši žiaci vystúpili s recitačným pásmom.
V piatok 13. februára sme prežili príiemné – poučné i zábavné dopoludnie v Banskej Bystrici. Žiaci druhého stupňa navštívili Pamätník SNP, kde nás pútavým rozprávaním expozíciou múzea previedol pán Mičev. Krásne, slnečné počasie priam vyzývalo k hrám v parku pred pamätníkom. Nabití informáciami z dejín sme sa vydali preskúmať interaktívnu výstavu legendárnej stavebnice Merkur.
V rámci KMP – Klub mladých poľovníkov (záujmový krúžok ), ktorý vedie náš pán školník, chodia žiaci pravidelne prikrmovať zvieratká. Nosia im suchý chlebík, jabĺčka, kamennú soľ, šupky zo zemiakov, zrno. V tejto tuhej zime a pri množstve snehu sa zvieratká tešia pochúťkam. Odvďačia s a krásnymi stopami v snehu.
V stredu 11.februára ožila naša škola fašiangovým karnevalom. Žiaci prvého až siedmeho ročníka popustili uzdu fantázie a po škole sa rozutekali masky od výmyslu sveta. Každá trieda vytvorila súťažné družstvo a spoločne postupovali podľa hracieho plánu po stanovištiach, ktoré si pre nich pripravili ôsmaci a deviataci. Karneval si nenechali ujsť ani deti z materskej školy. Atmosféru zábavného predpoludnia príjemne doĺňali vynikajúce šišky, muffiny a croisanty šikovných mamičiek – pani Kúdelkovej, pani Lovásovej a pani Sochovej, ktorým za fajnoty ďakujeme :)
Na hodine biológie si šiestaci opakovali bunku. Opakovanie prebiehalo netradične, s pracovným listom a novými tabletmi. Na tabletoch sme použili aplikáciu colAR Mix, ktorá nám ukázala bunku v 3D. Najskôr sme farebne vyfarbili bunku v pracovnom liste. Pomocou tabletu sme sa fotili s 3D bunkou.
29.januára 2015 sa uskutočnil zápis do 1. ročníka u nás na škole. Naši VEĽKÍ DRUHÁCI sprevádzali v duchu karnevalových masiek budúcich prváčikov. Tešili a sprevádzali ich počas plnenia úloh :) .
Matrika
Novoročná sánkovačka
Mikuláš na ZŠ - Mikulášske divadelné predstavenie. Aj k nám zavítal Mikuláš a potešil nás divadelným predstavením Zlatá rybka v podaní divadla Clipperton. Úsmevom, humorom a vtipom sme sa tešili spolu aj s deťmi z materskej škôlky na Starých Horách, rodičmi, ktorí mohli prísť medzi nás :-)
Starohorec č.1
OCHRANA DRAVCOV SLOVENSKA -dňa 24. októbra nás navštívila Ing. Kveta Kicková a porozprávala nám o ochrane našich dravcov. Vyskúšali sme si aj orlie pierka. Našich dravcov môžeme sledovať na www.kukaj.sk :-)
Od 13. – 17.októbra sme mali týždeň HOVORME O JEDLE. Každý deň sme sa venovali niektorej významnej zložke v našej životospráve – obilie, mlieko, mäso, ovocie, zelenina, športové aktivity.
Exkurzia HYZA Dobrá Niva. Dňa 14.10.2014 v rámci projektu Hovorme o jedle sme navštívili hydinársku farmu HYZA v Dobrej Nive. Po farme nás previedol pán Ing. Vajcík, ktorý zaujímavo porozprával nielen o ceste malých kuriatok na farmu, kde postupne v halách dorastajú, ale aj o svetelnom, potravinovom a pitnom režime kurčiat. Dozvedeli sme sa o dôležitých bezpečnostných a hygienických požiadavkách, ktoré sa musia na farme dodržiavať. Pod logom "Úprimné kurča" v obchodnej sieti nájdeme práve kurčatá z farmy Dobrá Niva.
Európsky deň jazykov - 26.9.2014
Deň mlieka na školách - 24.9.2014
DOD u hasičov v BB. Zúčastnili sme sa Dňa otvorených dverí u hasičov v Banskej Bystrici ( 10.09.2014). Páni hasiči nás previedli po svojom areály na Komenského ulici. Ukázali nám techniku s ktorou zasahujú a pomáhajú ľuďom.

Základná škola Staré Hory (C), 2014-2022