Základná škola Staré Hory

Dnes je , meniny má . Update: 02.02.2022

  Základná škola Staré Hory

Školský rok 2021/2022 .:. Školský rok 2020/2021 .:. Školský rok 2019/2020 .:. Školský rok 2018/2019 .:. Školský rok 2017/2018 .:. Školský rok 2016/2017 .:. Školský rok 2015/2016 .:. Školský rok 2014/2015


Letné prázdniny
Oznam jedálne k stravovaniu od šk. roku 2021/2022

Tento školský rok bol náročný, napriek tomu sme sa zapojili do mnohých súťaží, projektov, zbierok. Riešili sme úlohy v Recyklohrách, písali sme vlastné príbehy v súťaži Banskobystrické pierko, recitovali sme poéziu a prózu v súťaži Hviezdoslavov Kubín, riešili matematické úlohy v súťaži Matematický KLOKAN, maľovali sme ovocie a zeleninu v súťaži Školské ovocie, zbierali sme papier. Krásne Vianoce sme urobili dôchodcom v domove v zbierke Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, vyzbierali sme hračky pre detičky, ktoré ich viac potrebujú a vyzbierali sme veci potrebné pre zvieratká v útulku. Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí sa zapájali, boli aktívni a reprezentovali našu školu.

Viem na vlastných nohách stáť a nič nemám dávno sľúbené.
Vždy sa dajú pozbierať rozhádzané mince zo zeme.
Bez obáv, mňa nepoblázni žiaden dav, verím v múdrosť tvrdohlavých hláv.
Kým vieš snívať, tak máš nádej, hádam príde čo má prísť.
Šťastie si ťa nájde. raz ho uvidíš.
Milí deviataci, želáme vám krásny a úspešný život. 😊

Namiesto školského výletu sme si dopriali deň zážitkov v prírode. Zažili sme piknik v tráve, súťaže s vodnými bombami, netradičné zábavné účesy a kopu zábavy. No azda najväčšou radosťou bola zábava s vodou - ulička odvahy, ktorou prešli aj pani učiteľky, pán riaditeľ,či pani kuchárka s pani upratovačkou, či pani ekonómka.🙂 Azda najväčší úspech zožala voľná zábava so striekacîmi pištoľami.

Na záver školského roka mali žiaci 2.stupňa vychádzku históriou obce – Banícky NCH Cesta medi. Na začiatku sme v časti Haliar obdivovali Trojičnú šachtu, potom sme zastaveniami prechádzali do časti Richtárová, kde sme hľadali nerasty malachitu a azuritu na Haldách. História Thereziho šachty nás zaujala aj po mnohých rokoch. Záver našej potulky spríjemnila vychladená kofola, nanuk a pizza pri prvom zastavení NCH. Ďakujeme obsluhe za pohostinnosť 😊.

V piatok, 25.6.2021, 2. stupeň navštívil Banskú Bystricu. Čakala nás historická prehliadka námestia. Pani sprievodkyňa nám veľmi zaujímavo a pútavo rozprávala o histórii mesta. Na záver sme navštívili HODINOVÚ VEŽU. Prekonali sme 101 schodov a naskytol sa nám nádherný pohľad na panorámu celého námestia a v diaľke sme videli končiare Kremnických vrchov, či Nízkych Tatier. Prehliadku sme ukončili dobrou zmrzlinou. 😊

Žiaci 6. ročníka v stredu 23. júna 2021 v rámci projektu Detská lesnícka univerzita absolvovali poslednú prednášku, ktorá bola spojená s odovzdávaním diplomov. Lesníci z celého Slovenska si pre deti pripravili zaujímavý program, priblížili im svoju prácu a pomohli im naplánovať vlastný model lesa. Na záver pekného dňa si naši žiaci z rúk lesníkov prevzali diplomy a stali sa z nich úspešní absolventi.

Projekt - ŠKOLSKÉ OVOCIE. Deti v rámci projektu dostávajú pravidelne rôzne druhy ovocia, tradičného,aj menej tradičného, džúsy, ovocné pyré.
7.6.2021 sa na našej škole uskutočnil výchovný koncert pod šírim nebom. Prišiel medzi nás NOBBO, tentokrát bola téma šikana a environmentálna výchova. Zaspievali sme si na čerstvom vzduchu známe slovenské pesničky, zasmiali sme sa a načerpali pozitívnu energiu. 😊
Dopoludnie MDD sme si na 1. stupni spríjemnili hľadaním vajíčok v okolí školy. Poskrývané vajíčka vykúkali z rôznych skrýš. Za vyzbierané vajíčka sme získali rôzne ceny. Všetci sme dostali zdravý balíček plný zdravia a vitamínov.
Jozef Dekrét Matejovie povedal: „Zachovať lesy potomstvu, lebo ony sú predpokladom udržania života na Zemi.“ Práve táto myšlienka a celý Deň tajomstva lesa nás sprevádzal 27.5.2021. Počasie nám doprialo a dopoludnie sme strávili v okolí našej školy. Čakali nás zaujímavé úlohy: pripravili sme si sirup zo smrekových výhonkov, žihľavový čaj, sadili sme stromčeky v spolupráci s Lesmi SR, zisťovali sme počty stromov v okolí našej školy, počúvali zvuky vtákov a zvierat, zahrali sme sa v bludisku, rozoznávali sme listy stromov.
Žiaci 6. ročníka sú tento školský rok zapojení do projektu Detská lesnícka univerzita. Raz za mesiac sa zúčastňovali na online prednáškach. 19. mája 2021 sa spolu s pani učiteľkou Bízikovou vybrali do Zvolena a spoznávali tajomný svet stromov. Lektorky, lesné pedagogičky z Národného lesnícke centra vo Zvolene, si pre nich pripravili program plný zážitkových hier, prostredníctvom ktorých spoznávali lesné dreviny, les a prácu lesníka. Užili si krásny deň a už teraz sa tešia na ďalšie stretnutie.

V spolupráci CPPPaP sme v 5.-7. ročníku uskutočnili 2 online stretnutie (27.4 a 3.5. 2021) a 1 prezenčne (12.5.2021) na tému klíma triedy, motivačné a aktivačné metódy. Zahrali sme sa rôzne hry, zacvičili sme si, učili sme sa spolu opäť komunikovať, spolupracovať, počúvať sa. Ďakujeme Martine a Veronike, že si na nás našli čas a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 😊

Obnovená prevádzka školskej kuchyne

Po rozkliknutí oznam riaditeľa školy o vyučovacom procese od 17.5.2021

Vyhlásenie o bezinfekčnosti - pdf verzia
Vyhlásenie o bezinfekčnosti - word verzia

Po rozkliknutí oznam riaditeľa školy o vyučovacom procese od 10.5.2021

Vyhlásenie o bezinfekčnosti - pdf verzia
Vyhlásenie o bezinfekčnosti - word verzia

Po rozkliknutí oznam riaditeľa školy o trvaní karantény!

Rozhodnutie RÚVZ BB

Po rozkliknutí oznam riaditeľa školy o vyučovacom procese od 26.4.2021

Dôvod prerušenia prezenčnej výučby a prechod na dištančnú výučbu.


Po rozkliknutí oznam riaditeľa školy o vyučovacom procese od 19.4.2021

Čestné vyhlásenie 8a (pdf) Čestné vyhlásenie 8a
Čestné vyhlásenie 8a (word) Čestné vyhlásenie 8a

Ďalšie informácie - MŠ: Odkaz na MŠ

Prezentácia školy

Zmena v poskytovaní stravovania od 14.4.2021

Po rozkliknutí oznam riaditeľa školy o vyučovacom procese od 12.4.2021

Po rozkliknutí oznam riaditeľa školy o vyučovacom procese od 7.4.2021

Ďalšie informácie v rozhodnotí MŠ SR: rozhodnutie.


Zverejnená Prihláška na štúdium na našej škole

Veľkonočné prázdniny

Jarné aranžovanie

Našu Veľkonočnú besiedku otvoril páter Dušan. Na úvod dal slovo pánovi riaditeľovi, ktorý nás privítal, zaprial pokojnú Veľkú noc a informoval o poveľkonočnom vyučovaní. Následne nám páter Dušan vysvetlil symboly, tradície, zvyky najväčších kresťanských sviatkov roka. Ďalej v programe vystúpila pani zástupkyňa, ktorá odprezentovala a vyhodnotila Veľkonočnú aranžérsku súťaž školy. V závere bolo video Jar v obci, kde príspevky v rámci regionálnej výchovy zasielali žiaci 5.,6.ročníka (video spracovala Mgr. Bíziková). Zapriali sme si všetci peknú Veľkú noc a stretnutie sa po prázdninách 🙂.

Online VEĽKONOČNÁ BESIEDKA

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA pre šk. rok 2021/2022.

Po rozkliknutí oznam riaditeľa školy o vyučovacom procese od 23.3.2021

Ďalšie informácie v rozhodnotí RÚVZ v BB: rozhodnutie.
(Karanténa od 19.3.2021)


Aj my na 1. stupni sme venovali deň VODE 🙂. Žabky, rybky, vodné víly, či vodníci, s pani učiteľkami počas online vyučovania sa celý deň hrali, objavovali, spoznávali zaujímavosti vody. Jej skupenstvá, zvuky a význam pre život každého jedného živého organizmu.
22.3.2021 sme si na 2. st. pripomenuli SVETOVÝ DEŇ VODY. Online aktivity nám pripravili pani učiteľky spolu so žiakmi 9. ročníka. Videli sme zaujímavé prezentácie, zahrali sme sa hru, pripili sme si pohárom čistej vody, riešili sme pracovný list, dozvedeli sme sa akými spôsobmi vieme šetriť vodou, hádali sme pesničky, hádali sme, čo je na obrázku. Všetky aktivity mali spoločný jeden pojem, VODU. Najvzácnejšiu tekutinu.
Prvouka a prirodoveda - sejeme kvietky a zeleninu.
Po rozkliknutí oznam o udelení riaditeľského voľna na 22.3.2021.
(Karanténa od 19.3.2021)


V spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva pre žiakov 7.,8.,9. ročníka 17.marca bola realizovaná online vzdelávacia aktivita na tému Ľudské práva. V úvode nás Radka oboznámila s históriou, vývojom práv ľudí a Marek nám na konkrétnych príkladoch, zážitkoch porozprával o uplatňovaní/ne/ ľudských práv vo svete. Ďakujeme za zaujímavé stretnutie a tešíme sa na ďalšie 🙂 .
Pripravená nová cvičná kuchynka pre deti 🙂 Len aby sme v nej už mohli variť 🙂
Učenie trochu inak ...
Prváčikovia - O Jankovi Hraškovi... pestujeme hrášok, pozorujeme klíčenie a podmienky pre život rastlín, význam vody.
Výtvarná výchova - 3., 4. ročník - jarné húseničky, dnes budeme do nich siať.
Po rozkliknutí sa zobrazí oznam vedenia školy k prezenčnej výučbe od 8.3.2021 na I. stupni
Ďalšie informácie môžete získať na nasledujúcich stránkach:
MŠ - návrat do škôl
MŠ - návrat do škôl od 8.3.2021

Vážení rodičia, priatelia školy !
Pri ZŠ Staré Hory pracuje
Občianske združenie - OZ HOREC,
ktoré napomáha skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečením učebných pomôcok, športových potrieb pre Vaše deti.
Preto si Vás dovoľujeme osloviť a požiadať o využitie 2% zo zaplatenej dane a poukázaní OZ HOREC.
Ďakujeme !

Potrebné tlačivá a vzor:
Vzor tlačiva
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby


Prezenčná výučba od 1.3.2021 na I. stupni
Oznam o prerušení prezenčnej výučby od 22.2.2021
Jarné prázdniny
Vyhlásenie o bezinfekčnosti
Po rozkliknutí sa zobrazí oznam vedenia školy k návratu do škôl od 8.2.2021.
Ďalšie informácie môžete získať na nasledujúcej stránke:
MŠ - návrat do škôl
Informácie k metodike návratu do škôl od 8.2.2021
Po rozkliknutí sa zobrazí plánovaný harmonogram návratu do škôl.
Ďalšie informácie môžete získať na nasledujúcich stránkach:
Rozhodnutie ministra
Nové termíny
Po rozkliknutí sa zobrazí oznam našej školy k pravidlám dištančnej výučby.

,,Vianočná k nám prišla chvíľa, darčeky nám pripravila. Ihličie a kapor vonia, na stromčeku zvony zvonia,, - aj my žiaci I. stupňa s pomocou pána školníka a pani učiteľky Kopšovej sme pripravili pekné vianočné chvíle pre zvieratká. Naplnili sme senník, korýtka dobrôtkami pre lesnú zver, vtáčiky. Pekné VIANOCE :)
Po rozkliknutí sa zobrazí oznam našej školy.
Na základe:
Rozhodnutie ministra školstva
Už po druhý rok sme si spoločne pripravili v adventnom čase venčeky. Porozprávali sme sa o ich význame. Deti si s radosťou odnášali domov krásne výrobky, ktoré vyrobili vlastnými rukami a za miernej pomoci pani učiteliek. Veríme, že vôňa čerstvej čečinky, ktorú nám pomohol nazbierať pán školník, rozvonia celý byt rodičov a deti si zapamätajú význam plameňa štyroch sviec.
Ani tento rok nás nemohol Mikuláš obísť. Keďže do školy majú vstup zakázaný iné osoby, pán farár nám ochotne urobil Mikuláša a pani učiteľky jeho sprievod. Ďakujeme za krásne balíčky ZRPŠ a deťom za to, že boli úžasné. :)
Trošku neskôr, ale predsa, síce netradične, ale aj k nám na 2. stupeň zavítal MIKULÁŠ. V utorok 8.12.2020 sme si v dištančnom vzdelávaní spríjemnili adventné obdobie mikulášskymi aktivitami. Mikuláš bol veľmi milý, mal veľa pomocníkov - anjelov, čertov, škriatkov, pani učiteľky. Všetci veľmi pomohli pri tomto online stretnutí. Čistili sme si čižmy, obliekali sme sa do teplého oblečenia, tancovali sme, skladali sme origami, hádali zvuky, robili sme grimasy, mohli sme si v kolese šťastia vytočiť Mikulášsku odmenu. Najkrajším darčekom pre nás bolo, že sme sa po niekoľkých týždňoch mohli všetci spolu zasmiať a vidieť sa.
Po rozkliknutí sa zobrazí oznam našej školy.
Ďalšie informácie môžete získať na nasledujúcich stránkach:
https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-6-12-2020/
https://www.minedu.sk/data/att/18086.pdf
V spolupráci s CPPPaP, Mládežnícka 34, Banská Bystrica pod vedením Mgr. Veroniky Krnáčikovej pre žiakov I. stupňa ( pri dodržaní všetkých hygienických opatrení ) je realizovaný program: Kamaráti Jabĺčka. Program je zameraný na zlepšenie sociálnych zručností, nárast pozitívnych zvládacích stratégií a pokles negatívnych stratégií . Bavíme sa, hráme sa a je mám veselo :) .
Láska do krabice
Naša škola sa zapojila do tohto krásneho projektu prvý rok. Nadviazali sme spoluprácu nielen s aktérmi tohto projektu, ale aj s pani riaditeľkou seniordomu Betonika v BB, a tiež s jeho zamestnankyňou, ktorá nám bola ochotná pri tom veľmi pomáhať. Je zo Starých Hôr, čo nás motivovalo zbierať balíčky, pretože sme vedeli, že sa adresne dostatnú k majiteľovi a deti budú mať konkrétnu spätnú väzbu. Táto akcia dopadla nad naše očakávania, pretože sme odovzdali krásnych 43 balíčkov, čím sme zabezpečili krásne Vianoce všetkým dôchodcom v seniordome aj s listami, ktoré deti písali s láskou. Pridávali sme aj fotky toho, kto krabičku posiela. Veľmi by nás potešila písomná spätná väzba seniorov. A tak ... veľké ĎAKUJEME patrí všetkým rodičom, ktorí s láskou učia svoje deti pomáhať a robiť radosť tým, ktorí to potrebujú.
Prvý rok sme sa zapojili do zbierky hračiek a kníh pre deti z krízových centier, ktoré to potrebujú. Vyzbierané hračky, ktorých nebolo málo, a tiež veľa knižiek sme za pomoci p. uč. Šucovej odovzdali 1. decembra. Ďakujeme všetkým rodičom a deťom, ktorí sa do tejto dobročinnej zbierky zapojili.
Voľné pracovné miesto učiteľa pre 1. stupeň
Dôležité oznamy ohľadom stravovania na škole
Zverejnený rozvrh pre 2. stupeň našej školy:
Rozvrh - 5. ročník
Rozvrh - 6. ročník
Rozvrh - 7. ročník
Rozvrh - 8. ročník
Rozvrh - 9. ročník
Termíny jesenných prázdnin.
Aktualizované dokumenty MŠVVaŠ SR vo vzťahu k činností škôl a školských zariadení pri epidémii COVID-19.
Po rozkliknutí sa zobrazí oznam našej školy k pravidlám dištančnej výučby.

Po rozkliknutí sa zobrazí oznam našej školy k hodnoteniu počas dištančnej výučby.

Ďalšie informácie môžete získať tu:
Usmernenie MŠ
Oznam k online výučbe od 26.10.2020
30.9.2020 sme prišli do školy oblečení v bielom a s mliečnou desiatou. Prečo? Pripomenuli sme si Deň mlieka na školách. Jednotlivé triedy čakali súťaže, zaujímavé prezentácia a ochutnávky mliečnych výrobkov. Aktivity si pre nás pripravila pani učiteľka Kopšová so svojimi pomocníkmi.
INFORMÁCIE PRE RODIČOV a ŽIAKOV ZŠ Staré Hory v ČASE POKRAČUJÚCEJ EPIDEMIOLOGICKEJ SITUÁCIE na obdobie školského roku 2020/2021 - AKTUALIZÁCIA od 01.10.2020
18.9.2020 žiaci 2. st. v rámci praktickej časti OŽZ absolvovali prechádzku do Tureckej, kde navštívili Izbu tradícií a osvety. Rozdelení do skupín sa vystriedali v izbe plnej histórie a tradície obce Turecká. Pán starosta nám porozprával rôzne zaujímavosti o obci Turecká. Navštívili sme aj Salašky, kde sme sa pokochali okolitou prírodou.
INFORMÁCIE PRE RODIČOV a ŽIAKOV ZŠ Staré Hory v ČASE POKRAČUJÚCEJ EPIDEMIOLOGICKEJ SITUÁCIE na obdobie školského roku 2020/2021 - AKTUALIZÁCIA od 16.9.2020
Všetky pokyny k nástupu do školy, vyhlásenia na podpis pre rodičov ...
Začiatok školského roka 2020/2021

Vstup do budovy bude povolený len jednému rodičovi 1. ročníka spolu s dieťaťom, prosíme hneď pri nástupe odovzdať vyplnené a podpísané vyhlásenia a dotazníky.

Základná škola Staré Hory (C), 2014-2022