Základná škola Staré Hory

Dnes je , meniny má . Update: 02.02.2022Zverejňovanie faktúr a objednávok, podľa zákona 382/2011 a č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
ROK 2021 : ROK 2020 : ROK 2019 : ROK 2018 : ROK 2017 : ROK 2016 : ROK 2015 : ROK 2014 : ROK 2013 : ROK 2012
Faktúra
September - November
Júl - September
Apríl - Jún
Január - Marec
Objednávka
Objednávka 15
Objednávka 14
Objednávka 13
Objednávka 12
Objednávka 11
Objednávka 10
Objednávka 9
Objednávka 8
Objednávka 7
Objednávka 6
Objednávka 5
Objednávka 4
Objednávka 3
Objednávka 2
Objednávka 1
Zmluva
Datalan
Dotácia krúžky
Národné športové centrum
Centrálny register zmlúvZákladná škola Staré Hory (C), 2014-2022