Základná škola Staré Hory

Dnes je , meniny má . Update: 02.02.2022Zverejňovanie faktúr a objednávok, podľa zákona 382/2011 a č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
ROK 2021 : ROK 2020 : ROK 2019 : ROK 2018 : ROK 2017 : ROK 2016 : ROK 2015 : ROK 2014 : ROK 2013 : ROK 2012
Faktúra
November - December
Október
September
August
Júl
Máj - Júl
Marec - Máj
Január - Február
Objednávka
Objednávka 15
Objednávka 14
Objednávka 13
Objednávka 12
Objednávka 11
Objednávka 10
Objednávka 9
Objednávka 8
Objednávka 7
Objednávka 6
Objednávka 5
Objednávka 4
Objednávka 3
Objednávka 2
Objednávka 1
Zmluva
Zmluva č. 9
Zmluva č. 8
Zmluva č. 7
Zmluva č. 6
Zmluva č. 5
Zmluva č. 4
Zmluva č. 3
Zmluva č. 2
Zmluva č. 1
Centrálny register zmlúvZákladná škola Staré Hory (C), 2014-2022