Základná škola Staré Hory

Dnes je , meniny má . Update: 07.08.2020Zverejňovanie faktúr a objednávok, podľa zákona 382/2011 a č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
ROK 2020 : ROK 2019 : ROK 2018 : ROK 2017 : ROK 2016 : ROK 2015 : ROK 2014 : ROK 2013 : ROK 2012
Faktúra
Jún
Máj
Apríl
Marec
Február
Január
Objednávka
Obj_15
Obj_14
Obj_13
Obj_12
Obj_11
Obj_10
Obj_09
Obj_08
Obj_07
Obj_06
Obj_05
Obj_04
Obj_03
Obj_02
Obj_01
Zmluva
Zmluva č. 4
Zmluva č. 3
Zmluva č. 2
Zmluva č. 1
Centrálny register zmlúvsharpei (C), 2014-2019