Základná škola Staré Hory

Dnes je , meniny má . Update: 02.02.2022Zverejňovanie faktúr a objednávok, podľa zákona 382/2011 a č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
ROK 2021 : ROK 2020 : ROK 2019 : ROK 2018 : ROK 2017 : ROK 2016 : ROK 2015 : ROK 2014 : ROK 2013 : ROK 2012
Faktúra
December
November
Október
September
Objednávka
Obj_33
Obj_32
Obj_31
Obj_30
Obj_29
Obj_28
Obj_27
Obj_26
Obj_25
Obj_24
Obj_23
Obj_22
Obj_21
Zmluva
Zmluva č. 4
Zmluva č. 3
Zmluva o záujmovom vzdelávaní
Zmluva č. 2
Zmluva č. 1
Centrálny register zmlúvZákladná škola Staré Hory (C), 2014-2022