Základná škola Staré Hory

Dnes je , meniny má . Update: 02.02.2022

  Základná škola Staré Hory

Školský rok 2021/2022 .:. Školský rok 2020/2021 .:. Školský rok 2019/2020 .:. Školský rok 2018/2019 .:. Školský rok 2017/2018 .:. Školský rok 2016/2017 .:. Školský rok 2015/2016 .:. Školský rok 2014/2015


Prvý júlový týždeň sme v našej škole prežili v indiánskom duchu. Po zložení indiánskeho sľubu čakalo na nás veľa zábavných hier a aktivít. Prekonávali sme svoju odvahu, obratnosť a potrápili sme aj svoje hlavy. Odmenou nám boli nielen skvelé zážitky, ale aj pierko, ktoré zdobilo našu indiánsku čelenku. Každý sa snažil, aby v počte pierok dobehol našu náčelníčku Mabitu. V indiánskej osade jej pomáhali pravá ruka – šaman Kahuna a ľavá ruka – šikovná indiánka Tanka. Indiánky Kimilu, Pocahontas a Tokalu si ako svoje pomocné sily zvolili jednotlivé tímy. V závere tábora sme si opiekli špekáčiky z „rozrobeného bizóna“ :) a overili si našu odvahu nočnou hrou. Slávnostný záverečný snem za účasti všetkých, malých aj veľkých, indiánov nás utvrdil v tom, že čas, ktorý sme tu spoločne strávili, stál za to. :)
Starohorec č.3
Letné prázdniny
Koncoročná regionálna exkurzia smerovala do Vlkolínca, drevenej osady, rezervácie ľudovej architektúry v SR. Oboznámili sme sa s architektúrou horských a podhorských oblastí, s typickou zrubovou výstavbou a terasovitými políčkami. V autobuse sme si aj rezko zaspievali, lebo nás doprevádzala naša harmonikárka Sisa :) .
Náš koncoročný školský výlet smeroval na Oravu. Navštívili sme jednu z najvyhľadávanejších kultúrnych pamiatok Slovenska - Oravský hrad. Dozvedeli sme sa veľa o histórii a súčasnosti rozprávkového hradného areálu. Zdolali sme 660 schodov. Oravský hrad sa vypína 112 metrov nad hladinou rieky Orava, ktorá zásobuje vodnú nádrž Oravskú priehradu a tam na vyhliadkovej lodi pokračoval náš výlet. Počas plavby sme si užívali krásy regiónu, spoznali Slanický ostrov ( Ostrov umenia ), ktorý bol zastavením počas plavby. S množstvom zážitkov, suvenírov sme sa vrátili unavení domov.
Žiaci I. stupňa si užívali Školu v prírode na Chate pod Magurou na Donovaloch, kde spoznávali krásy NP Nízke Tatry. Vyvezení lanovkou na Novú Hoľu obdivovali panorámu regiónu. V krajine Dobšinského rozprávok, Habakukoch, sa bavili rozprávkovým svetom. Prešli obcou Donovaly až na Polianky ku drevenému žliabkarovi Baltazárovi (Banský vodovod vyvierajúci spod masívu Prašivej). Množstvo zábavy, zážitkov, dobré počasie nás sprevádzali celý týždeň. Ďakujeme celému personálu na Chate pod Magurou za výbornú stravu, ochotu a milý prístup.
Turisti školy jarnú časť začali spoznávaním kultúrnych zaujímavostí v BB – Noc múzeí a galérií. V ďalších víkendoch sme si užívali krásy Vígľašského zámku, Starohorskú dolinu – Banícky chodník Staré Hory, cesta medi. Posledným naším stretnutím bola trasa Náučný chodník ,, SERPENTÍNY URPÍN “, kde sme sa zastavili aj vo Hvezdárni Vartovka a pozorovali slnko. Zažili sme veľa humoru a zábavy počas našich potuliek a už sa tešíme na budúci školský rok :) .
Od pondelka 20. 5. do stredy 22. 5. 2018 sme už po druhýkrát navštívili našu partnerskú ZŠ a MŠ Nýdek v Českej republike, ktorej žiaci nás navštívili v septembri 2018. Naši českí priatelia si pre nás pripravili veľmi zaujímavý a pestrý program a celé tri dni sa nám venovali, aby sme sa mohli, čo najbližšie spoznať a nadviazať nové priateľstvá. Družstvá zložené zo slovenských aj českých žiakov tvorili plagát, ktorý mal symbolizovať česko-slovenské priateľstvo, prešli sme sa spoločne na Polednú, odkiaľ sme mali nádherný výhľad na okolie, hrali sme sa rôzne športové a vedomostné súťaže a mali sme aj spoločnú diskotéku. Návšteva sa nám veľmi páčila a našim českým kamarátom ďakujeme za milé prijatie :)
JA SLOVENSKO je nezisková vzdelávacia organizácia, ktorá už viac ako 25 rokov realizuje na školách ucelenú koncepciu nadštandardného zážitkového vzdelávania. Formuje podnikateľské myslenie a finančnú gramotnosť žiakov, vytvára priaznivé a stimulujúce prostredie pre rozvoj osobných kompetencií žiakov v rámci podnikateľského vzdelávania. Aj žiaci našej školy, 5. a 6. ročník, sa v týždni 20. – 24.mája vzdelávali a rozvíjali :) .
Dni zamrznutých si žiaci 1. až 5. ročníka užívali na plaveckom kurze v krytej plavárni Štiavničky BB. Užili si radosti pri ranných hrách pred kurzom v Leninovom parku, ECS a veľa vody – dažďovej aj bazénovej na plavárni. Začiatočníci sa skamarátili s vodou, starší zdokonalili v plaveckom majstrovstve. Náš kurz viedol pán tréner Dávid, za čo mu ďakujeme a o rok sa opäť na neho tešíme :) .
V rámci Apríla – mesiaca lesov, sme sa zúčastnili XIII. ročníka plavenia dreva v jedinečnom drevenom vodnom žľabe Rakytovo v Dolnom Harmanci, národná kultúrna pamiatka. Dozvedeli sme sa o činnosti malej vodnej elektrárne na Bystrickom potoku, o starodávnom spôsobe plavenia dreva (aj sme si vyskúšali) a zabavili sa na ekohrách. Ochutnali sme chlebík s masťou a čerstvým medvedím cesnakom, chutný gulášik. Ďakujeme Ing. Možuchovi ( Mestské lesy BB, s.r.o.) za pozvanie a zábavné, poučné dopoludnie.
Prichádzajúce teplejšie dni apríla sme si na našej škole spríjemnili Jarnými tvorivými dielňami. Žiaci si počas 3. a 4. vyučovacej hodiny za pomoci pani učiteliek vytvorili nádherné veselé a farebné výrobky, ktoré potešili nejedno oko a srdce počas blížiacich sa Veľkonočných sviatkov. Pani majsterka Jana Randušková nám prišla vysvetliť a ukázať výrobu hrnčiarskych výrobkov, a že to vôbec nie je jednoduché, sme sa mohli presvedčiť aj sami. Ďakujeme :)
Od septembra sa naša škola opäť rozrastie o nových prváčikov. Dňa 16. apríla 2019 sme spolu s lesnými vílami a vlkom zapísali do 1. ročníka Olivera Slivku, Patrika Šataru a Jožka Faška. Veľmi sa na vás, chlapci, tešíme.
Veľkonočné prázdniny
4.4.2019 sme si v našej obci Staré Hory pripomenuli 74. výročie oslobodenia Starých Hôr položením kytice na pomník Partizána. Pán Jozef Priwitzer nám pripomenul hrôzy 2. svetovej vojny a priebeh oslobodenia. Simona Sochová a Bianka Turčanová sa zapojili do tohto aktu poéziou a predniesli básne s touto tematikou.
Na Slovensku sa Deň učiteľov slávi 28. marca ako spomienka na narodenie Jana Amosa Komenského. Podľa UNESCO sa Svetový deň učiteľov má stať v istom zmysle svedectvom, že prínos pedagógov vo vzdelávaní a pre rozvoj spoločnosti je dôležitý. Práve to treba v každej spoločnosti viac pochopiť, uznať a doceniť. Učiteľ nielen odovzdáva znalosti, ale podieľa sa aj na výchove novej generácie ľudí. Naši ôsmaci a deviataci v tento deň pripravili pre učiteľov aj žiakov príhovor o J.A. Komenskom, o Dni učiteľov. Naši učitelia svoj deň oslávili v čiernom :( .
Už tradične každý rok v mesiaci marec žiaci ZŠ Staré Hory chodili čítať na "dobrú noc" deťom z MŠ Staré Hory. Aj tento rok bolo tomu tak. Počas mesiaca vždy v piatok čítali krásne rozprávky, aby sa malým škôlkarom dobre spinkalo :) .
Vynášanie Moreny. Zimu v zvykosloví predstavuje slamená figurína oblečená do ženských šiat nazývaná Morena, Marjena. Morena bola staroslovanská bohyňa zimy a smrti. Je zosobnená zimou, na jar končí jej vláda. Preto aj naša škola 27.marca spolu s materskou škôlkou na Starých Horách a zvedavými obyvateľmi Starých Hôr, za sprievodu spevu a tanca po dedine, ju zapálili a hodili do Starohorského potoka. Nakoniec sme prebrali symbol novej jari - ozdobenú zelenú ratolesť a jar sa môže začať.
Správna starostlivosť o chrup je dôležitá nielen kvôli prechádzaniu zubným kazom, ale aj kvôli ochrane organizmu pred inými chorobami. Na umývanie zubov existuje niekoľko techník, no každý zubár podporuje inú. Základom je správne držanie zubnej kefky, aby ste nevytvárali veľmi silný tlak. Kvôli tomuto zlozvyku si porušujeme zubnú sklovinu a odhaľujeme krčky. O všetkom o zuboch nám porozprával Mgr. Milan Vrábeľ. Ďakujem za rady a veselé pesničky Miro Jaroša, ktoré nás sprevádzali stretnutím :) .
Starohorec č.2
22. marca 2019 nám žiaci 5. a 6. ročníka z etickej výchovy pripomenuli mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a života ako takého na Zemi. Voda v tento deň oslavuje svoj sviatok, Svetový deň vody. Dozvedeli sme sa zaujímavé informácie o tejto vzácnej kvapaline, ochutnali sme slovenskú minerálnu vodu a zahrali sme sa pexesá a kvartetá s témou vody. Pozreli sme si aj veľmi zaujímavý dokument o vode.
Jarné prázdniny
V piatok pred jarnými prázdninami sme zažili príjemné dopoludnie. Triedne tímy si preverili svoje schopnosti v zábavných a kreatívnych súťažiach, ktoré posilnili ich kolektívy a poukázali na schopnosť spolupracovať. Spoločnými silami žiaci stavali objekty z kociek, vytvorili triedneho šaša a povzbudzovali sa pri pohybových súťažiach. Na záver každý dostal sladkú odmenu a plný dobrej nálady sme sa rozišli na jarné porázdniny.
28. február 2019 sa na 1. stupni niesol v znamení masiek a fašiangovej zábavy. Žiaci sa po celý deň učili v kostýmoch a na záver dňa si pre nich triedne pani učiteľky pripravili veselú hodinu. Všetci si výborne zaspievali, zatancovali a zahrali sa.
22.2.2019 sa žiaci 7.-9. ročníka zúčastnili prednášky o zdravej výžive a o dôležitosti preventívnych prehliadok. Navštívili sme RÚVZ v Banskej Bystrici. Pani doktorky nám všetko vysvetlili. Ukázali nám ako správne merať tlak. Tešíme sa na ďalšiu prednášku. Ďakujeme.
Voľné pracovné miesto
Vážení rodičia, priatelia školy !
Pri ZŠ Staré Hory pracuje
Občianske združenie - OZ HOREC,
ktoré napomáha skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečením učebných pomôcok, športových potrieb pre Vaše deti.
Preto si Vás dovoľujeme osloviť a požiadať o využitie 2% zo zaplatenej dane a poukázaní OZ HOREC.
Ďakujeme !
Žiaci 5. a 6. ročníka si pre nás na hodine etickej výchovy pripravili Valentínsku poštu. Dozvedeli sme sa, kto to bol Sv. Valentín, odkiaľ pochádza tento sviatok. Celý týždeň sme mohli napísať poštu niekomu, koho máme radi, koho si vážime. Pošta bola každému doručená. Ďakujeme. :)
Polročné prázdniny
Vianočné prázdniny
Posledný deň pred vianočnými prázdninami, 21.12.2018, si každá trieda so svojou pani učiteľkou užili chvíle pri stromčeku a darčekoch. Vianoce bolo cítiť z každej triedy. Medovníčky, oblátky, úsmevy, dobrá nálada nás odprevadili na vianočné prázdniny.
Blížia sa Vianoce, tie nádherné chvíle, prežite ich v láske, šťastí, a v harmónii.
Nie sú dôležité dary, len nech sa Vám vždy dobre darí,
nielen teraz, ale stále, majte vždy usmiate tváre.
Nielen v tejto svätej chvíli, nech je k Vám Ježiško milý.
Dary božej milosti nech Vás po celý rok chránia,
nech Vám dá Boh v Novom roku,
šťastie, radosť, lásku, smiech, a veľa Božieho požehnania.

V posledný školský deň pred vianočnými prázdninami nás navštívili páni z Detskej misie, ktorí nám priblížili význam Vianoc vychádzajúc z historicko-biblických podkladov. Žiaci 1. – 6. ročníka si vypočuli vianočný príbeh, zaspievali vianočné piesne a dokonca aj zahrali vedomostný kvíz.
PRVÁ GUĽOVAČKA: ,,už k nám prišla zima, zimička, celý svet je ako veľká chladnička. Je v nej biely sniežik, je v nej pravý ľad. Keď k nám príde zima, každý z nás je rád. Keď sa biely sniežik sypať začína, celý svet je ako veľká zmrzlina. Slnko si ju líže zo stromov a striech...To je ale krása, keď sa sype sneh!
Už tradične pred vianočnými sviatkami zorganizovalo centrum voľného času Junior v spolupráci s mestom Banská Bystrica súťaž v zimnom aranžovaní, ktorá sa konala priestoroch veľkej sály Robotníckeho domu. Pod šikovnými rukami malých a mladých aranžérov vznikli zaujímavé originálne dielka na tému Zimná nálada. Našu ZŠ reprezentovali žiačky : Bianka Turčanová a Simonka Sochová. Obom žiačkam ďakujeme za ich snahu a aktívne zapojenie sa do súťaže.
Starohorec č.1
Na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa! 6.12.2018 sa týmto heslom riadili všetci žiaci našej školy. Očakávali príchod Mikuláša. Čakanie sme si spríjemnili spolu s materskou škôlkou, rodičmi a starými rodičmi pri divadelnom predstavení rozprávky Aladin v podaní divadla CLIPPERTON. Opäť ich vystúpenie nesklamalo. Bolo veselé a vtipné. Po divadelnom predstavení nás navštívil Mikuláš s popleteným a vtipným čertom. Deti im zaspievali pesničky a všetkých odmenili sladkými balíčkami.
Dňa 26.11.2018 mali žiaci II. stupňa v rámci vyučovacích hodín etická a náboženská výchova prednášku PRAVDA O DROGÁCH. Vďaka patrí prednášateľovi, Mgr. Milanovi Vrábeľovi, ktorý nám zaujímavým, pútavým spôsobom rozprával, prečo drogy nie sú skutočným riešením bežných problémov. Ďakujeme občianskemu združeniu Slovensko bez drog za bezplatnú a poučnú prednášku.
22. 11. 2018 nás navštívilo Bábkové divadlo na Rázcestí so scénickým čítaním PAPUŠA, s hosťujúcimi interpretkami. Herečky Janky nám zahrali príbeh o cigánskej dievčine, ktorá mala prezývku Papuša, čo znamená v rómštine Bábika. Predstavenie všetkých zaujalo, nikto ani nedýchal. A aj prostredníctvom takýchto stretnutí je možné komunikovať o dôležitých témach. Ďakujeme.
V spolupráci s CPPPaP Mládežnícka 34, Banská Bystrica sme sa zapojili do preventívneho programu FILIPKO, zameraného na zdravý životný štýl, prevenciu alkoholu, drog a iných škodlivých látok pre deti do 10 rokov. Prvú časť stretnutí sme odštartovali 19. novembra 2018. Každý pondelok v mesiaci bude mať program pokračovanie. Deti sa interaktívnou formou zapájali do aktivít, kde mali možnosť porozmýšľať, ako sa dá zdravo a bezpečne žiť bez rôznych návykových látok, fajčenia a alkoholu. Chceme poďakovať Mgr. Veronike Krnáčikovej a Mgr. Martine Jadroňovej, ktoré program realizovali a zabávali sa s nami.
Aj tento školský rok sme sa zapojili do informatickej súťaže iBOBOR. Žiaci druhého i prvého stupňa usilovne riešili v štyroch kategóriách jednoduché aj náročné úlohy. Srdečne blahoželáme:
- Patrikovi Bullovi a Martinovi Čunderlíkovi, ktorí získali v súťaži plný počet bodov,
- úspešným riešiteľom: Karin Zrakovej, Monike Peregrínovej, Alexandre Nestlérovej, Kristíne Sochovej, Simone Sochovej a Patrikovi Klibánimu.
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník súťaže.
Počas vyučovacej hodiny regionálnej výchovy žiaci 1.,2. a 5.,6. ročníka navštívili stálu banícku expozíciu na Starých Horách. Pán Ivan Čillík, majiteľ, sprievodca, historik baníckeho mikroregiónu Staré Hory, nám ochotne porozprával o banskej a hutníckej činnosti v obci. Ukázal nám banícke náradia, banské svietidlá, banícky odev. Ďakujeme za zaujímavý výklad.
6. novembra sme sa zapojili do súťaže v jesennom aranžovaní, ktorú organizovalo Centrum voľného času v Banskej Bystrici. Našu školu reprezentovala žiačka 9. ročníka Simona Sochová. V príjemnej atmosfére ostatných súťažiacich sme mali možnosť pozrieť si ostatné zaujímavé aranžmá. Simonke ďakujeme za jej snahu a prikladáme aj zopár fotiek.
Jesenné prázdniny
Riaditeľské voľno
Ahojte, v škole sme mali Halloween party! V úvode nám baby z 8. ročníka porozprávali o jeseni, jesenných plodoch a ich význame. Čakali nás aj misky s jablkami, mrkvou a oriešky. Predstavili sme svoje masky spolu s pani triednymi pani učiteľkami. Po predstavení masiek si každý deviatak zobral na starosť jednu triedu a pripravil pre ňu prekvapenia, záhady, hádanky, hlavolamy. Všetko si to pripravili na hodinách etickej výchovy. Po zdolaní úloh čakala každú triedu sladká odmena. :)
Jesennú časť TURISTI ŠKOLY zahájili spoznávaním Brankovského vodopádu v Podsuchej. Ďalší víkend babieho leta sme si vychutnávali na Pustom hrade vo Zvolene.
Rodičovské združenie
Už po druhýkrát sme u nás privítali žiakov a pani učiteľky z našej partnerskej ZŠ a MŠ Nýdek z Českej republiky. Od pondelka 24. 9. 2018 do stredy 26. 9. 2018 im robil sprievod pán riaditeľ PaedDr. Klinec, ktorý im pripravil zaujímavý program. Prvý deň sa žiaci vrátili do minulosti a zasadli do lavíc Historickej školy prof. J. Mistríka v Španej Doline. Ďalší deň sa spolu s našimi žiakmi prešli po náučnom Lesnom chodníčku obce, návštivili Múzeum SNP v Banskej Bystrici a pozreli si historické centrum mesta. V posledný deň sa naši kamaráti vyviezli lanovkou na Novú hoľu na Donovaloch a užili si nádherný výhľad, ktorý im minulý rok nebol dopriaty. Veríme, že sa im u nás páčilo a už teraz sa tešíme na návštevu u nich v Nýdku.
Žiači 2. stupňa si dňa 7. septembra plnili úlohy v rámci praktickej časti Ochrany života a zdravia, a to v oblastiach dopravnej výchovy, zdravotnej výchovy, pohybu a pobytu v prírode. Do obce Turecká, časť Salašky, sme sa prešli nádhernou prírodou NP Veľká Fatra, na lúke pri vodnej nádrži sme sa zahrali hry, rozložili ohník a opiekli si chutné špekáčky s chlebíkom. Chvíle strávené v prírode nám spríjemňovalo aj krásne počasie a domov sme sa vrátili nabití energiou.
Múzeum máp v Kynceľovej sme navštívili 5.9.2018 (II.stupeň) a 7.9.2018 (I.stupeň). Dozvedeli sme sa mnoho informácií o histórii kartografie a vzniku máp v priebehu vývoja ľudstva. Mohli sme si vyskúšať prácu s počítačovým programom OCAD, kresliť voľnooskami, a zahrať sa na pieskovom modeli reliéfu s rozšírenou realitou. Zapojili sme sa aj do súťaže o najkrajšiu mapu.
Začiatok školského roka 2018/2019

Základná škola Staré Hory (C), 2014-2022