Základná škola Staré Hory

Dnes je , meniny má . Update: 19.11.2017





  Základná škola Staré Hory

Školský rok 2017/2018 .:. Školský rok 2016/2017 .:. Školský rok 2015/2016 .:. Školský rok 2014/2015


Jesenné prázdniny
„Všetkých Vás srdečne vítam na dnešnej Halloween párty. Pripravili sme pre Vás kúzla, prekvapenia, recitačné pásma a jesenné dobroty.“ Takto Simona Sochová (žiačka 8. ročníka) otvorila našu párty, ktorá bola venovaná žiakom, starým rodičom, rodičom a priateľom školy. Básničkami, pesničkou a tančekom na jesennú tému sa predviedli žiaci 1. a 2. ročníka s pani triednou učiteľkou Kurjatkovou. Hudbou a spevom nás potešili aj žiaci 3. a 4. ročníka pod vedením pani triednej učiteľky Šucovej. Žiaci literárno-dramatického krúžku sa predstavili v krátkej scénke. Sprevádzali a zabávali nás čarodejníci z 8. a 9. ročníka.
Turisti školy sa v sobotu 21. októbra vybrali cyklobusom na Kráľovú studňu. Pri spomienkovom kríži sme si uctili obete, ktoré zahynuli v NP Veľká Fatra. Po chrbte ,,veľhôr” nášho regiónu sme postupovali ku Krížnej, Líške až do Tureckej – Salašky. Počasie nám veľmi neprialo, no miestami sme si užívali výhľady na jesennú krásu našich hôr a dobrú náladu so zážitkami. Zato víkend predtým nám babie leto poskytlo v plnej kráse nádheru Majerovej skaly - dominanty Starých Hôr :)
Hotel ALTENBERG Staré Hory, relaxačné centrum, navštívili malí športovci v rámci krúžku športových hier. Vodné hry, radosť z vody, zábavu, otužovanie v parnej saune nás v tento jesenný čas potešilo. A určite ešte pôjdeme :)
Dňa 13.10. sa žiaci 3. a 4. ročníka spolu s triednou učiteľkou vyšantili so šarkanmi na futbalovom ihrisku. Počasie nám prialo, vietor fúkal a šarkany leteli ako víchor.
Dňa 4.10.2017 sa v Banskej Bystrici konal 57. ročník Horehronských hier. Umiestnenie našich žiakov v jednotlivých disciplínach : Veronika Bullová - vrh guľou, krásne 10.miesto, Veronika Solivajsová behu na 300 metrov 17. miesto z 35 štartujúcich. V behu na 60 metrov nás reprezentovali Veronika Solivajsová, Alexandra Nestlerová, Alexandra Kolářová, beh na 300 metrov Eliška Babjaková. Na naše atletky sme hrdí, ďakujeme za vzornú reprezentáciu a želáme im veľa síl do budúcich súťaží.
Žiaci našej školy sa dňa 29.9.2017 zúčastnili 2.kola Biathlon Mánie, ktorá sa konala v B.Bystrici na Štiavničkách. Podobne, ako v predchádzajúcom kole sme dosiahli výborné výsledky. Kategória žiačky 2.stupeň: Sarah Gelatková 2.miesto, Alexandra Kolářová 4.miesto, kategória žiaci 2.stupeň: Patrik Klibáni 3.miesto, Martin Čunderlík 10.miesto, Alex František Džubák 13.miesto. Všetkým žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu na tomto krásnom podujatí a tešíme sa na ďalší ročník.
Piataci spolu s pani učiteľkou triednou strávili krásny, slnečný deň v areáli Habakuky - Donovaly. Zoznámili sa so Strýkom Baltazárom a strašiakom Bu. Užili si s nimi natáčanie videoklipu k veselej pesničke a veľmi ich potešili balóny, ktoré pre nich vyrobili šikovné ruky strašiaka Bu i pána kameramana.
Aj tento rok sme v našej škole dňa 26. septembra oslávili Európsky deň jazykov, ktorého cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov a podporiť bohatú jazykovú a kultúrnu rozmanitosť Európy. Spolu s nami ho oslávili aj priatelia z Českej republiky zo ZŠ a MŠ Nýdek, s ktorými sme prostredníctvom zaujímavých a zábavných aktivít spoznávali celú Európu.
V dňoch 18. - 20. septembra nás navštívili naši kamaráti spolu s ich pánom riaditeľom a pánom učiteľom z partnerskej ZŠ a MŠ Nýdek z Českej republiky. V sprievode nášho pána riaditeľa si pozreli Španiu Dolinu, Donovaly a Banskú Bystricu. Žiaci zavítali aj na návštevu do našej šķoly, kde sme mali príležitosť sa lepšie spoznať. Veríme, že sa im u nás páčilo a cítili sa príjemne. Už teraz sa tešíme na návštevu u nich v Českej republike.
Počas praktickej časti Ochrany života a zdravia žiaci II. stupňa riešili úlohy z dopravnej, zdravotnej výchovy, pohyb a pobyt v prírode a spoznávali históriu nášho regiónu. Pochodom popod Jelenskú skalu, Partizánskym chodníkom, sme navštívili bunker MOR HO. V bunkri bol počas II. svetovej vojny vydávaný ilegálny časopis MOR HO! v náklade 16 911 výtlačkov a rozširovaný v oblasti ,,Partizánskej republiky“. Bol to ťažký pochod, no zaujímavý a poučný :)
Rodičovské združenie
Dňa 07. 09. 2017 žiaci 1. stupňa ZŠ navštívili krásnu výstavu v Tihányiovskom kaštieli pod názvom Preťažená Noemova archa. Za úžasný výklad a množstvo zaujímavého propagačného materiálu ďakujeme našej mamičke pani Bardonovej.
Dňa 6. septembra sa žiaci II. stupňa zúčastnili zaujímavej prehliadky LÉGIOVLAK vo Zvolene, ktorý v rámci projektu LÉGIE 100 cestuje od roku 2015 Českou a Slovenskou republikou. LÉGIOVLAK je replikou legionárskeho vojenského vlaku z rokov 1918 - 1920, s ktorým sa československí legionári presúvali cez Rusko po Transsibírskej magistrále. Vlak má 13 vozňov, v ktorých nás čakala verná rekonštrukcia vybavenia, legionári v rovnošatách, originálne exponáty a množstvo fotografií mapujúcich históriu československých légií.
Začiatok školského roka 2017/2018













sharpei (C), 2014-2017