Základná škola Staré Hory

Dnes je , meniny má . Update: 13.04.2018

  Základná škola Staré Hory

Školský rok 2017/2018 .:. Školský rok 2016/2017 .:. Školský rok 2015/2016 .:. Školský rok 2014/2015


Tohtoročný zápis prváčikov sa niesol v duchu športu a Olympijských hier. Naši malí kamaráti súťažili nielen v športových aktivitách, ale precvičili si svoje znalosti z počítania, orientácie, kreslenia či strihania a samozrejme aj z pohybových predpokladov. Za úspešné zvládnutie všetkých disciplín získali medailu, pamätný list a drobné darčeky títo športovci: Zuzka Rottrová, Dominika Mydlová, Patrik Vido a Maťko Záslav. Ďakujeme ochotným piatakom, ktorí doprevádzali našich budúcich prvákov pri zápise. Tešíme sa na Vás v septembri :) .
Veľkonočné prázdniny
Odišla zima, je tu jar! A tak sa aj naši žiaci spolu so škôlkarmi rozlúčili so zimou a privítali jar ako sa patrí. Za spevu obradných piesní, ktoré si s pani trénerkou Nikolou Lebocovou (ZUŠ Star) nacvičili dievčatá z tanečného krúžku, hodili Morenu do vody, a tak sme sa aj my definitívne rozlúčili so zimou. Vitaj jar!
Počas regionálnej výchovy navštívili žiaci v rámci marca, Mesiaca knihy, Obecný úrad Staré Hory, oddelenie matriky. Pani Rovná nám ochotne vysvetlila úlohu matričného úradu, dôležitosť dokumentov, archiváciu a nazreli sme aj do starých kroník a pamätných kníh. Našli sme naše Uvítacie listy do života, Rozlúčky s materskou škôlkou, významné životné jubileá našich starých rodičov. Ďakujeme!
Mesiac marec je venovaný knihám a ich čítaniu. Preto sme aj v tomto školskom roku každú stredu navštevovali našich malých kamarátov – škôlkarov a čítali im pred spaním. Na uspávaní sa podieľali žiaci 3. – 6. ročníka a dúfame, že sa im to aj podarilo.
Dňa 13. 03. 2018 sa na našej škole konalo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. V tomto školskom roku sa udeľovali len prvé miesta. Spomedzi všetkých zúčastnených „zahviezdili“ títo žiaci:
Kategória 1. stupeň: Kevin Čunderlík
Kategória 5. – 7. ročník:
POÉZIA – Alex Džubák
PRÓZA – Alexandra Nestlerová
Kategória 8. – 9. ročník: Peter Záslav
Všetkým zúčastneným ďakujeme a výhercom srdečne blahoželáme!
Zápis do ZŠ
Vážení rodičia, priatelia školy !
Pri ZŠ Staré Hory pracuje
Občianske združenie - OZ HOREC,
ktoré napomáha skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečením učebných pomôcok, športových potrieb pre Vaše deti. Preto si Vás dovoľujeme osloviť a požiadať o využitie 2% zo zaplatenej dane a poukázaní OZ HOREC.
Ďakujeme !
Jarné prázdniny
Žiaci našej základnej školy a materskej škôlky spolu s pani učiteľkou z tanečného krúžku Nikolou Lebocovou si dňa 13. 2. pripomenuli a oživili tradície fašiangovým sprievodom obcou. Za sprievodu akordeónu, spevu, oblečení v krojoch a škraboškách sme sa prešli našou obcou. Sprievod skončil pred Starohorkou, kde sme pochovali basu, a tak sme symbolicky pochovali aj všetku zábavu a veselie počas pôstu.
V piatok 16. 2. sme ukončili fašiangové obdobie predvedením sa v maskách. Bola to obrovská zábava, ktorú si pre nás pripravili žiaci a žiačky 8. a 9. ročníka pod vedením pani učiteľky Kopšovej. Pripravili nám vinše, rýmovačky, tanečné hry a súťaže. Fašiangové masky sa nezľakli žiadnej úlohy. Za odmenu nám pani kuchárka pripravila sladké a mäkučké šišky.
Náš lyžiarsky kurz na Donovaloch. Žiaci 7. a 8. ročníka sa spolu s pani učiteľkou Kopšovou učili a zdokonaľovali zimnému lyžiarskemu umeniu. Mali sme týždeň plný pádov, svalovice, no aj radosti z postupne nadobudnutých lyžiarskych zručností a kopy spoločných zážitkov. Chceme poďakovať pani Maruškinovej (Koliba Goral) za chutné obedy a výborné dezertíky :) , autobusovej doprave PREBUS s. r. o. za bezpečnú dennú prepravu, Tirol SPORT Staré Hory za zapožičanie lyžiarskej výstroje.
Polročné prázdniny
Vianočné prázdniny
Posledný deň pred Vianočnými prázdninami sa uskutočnili triedne besiedky. V triedach, v kruhu spolužiakov, triednych pani učiteliek, v pokoji a pohode, vianočne naladení, sme sa obdarili darčekmi, pochutili si na koláčikoch, detskom punči :) S prianím šťastných a veselých Vianoc sme sa rozlúčili.
Vianočné svetlo do všetkých príbytkov.
Sviatočnú pohodu do našich duší.
Hojnosť na štedrovečernom stole.
Lásku, šťastie, idylu
a najmä veľa – veľa zdravia, želá naša škola :)
Po dlhých úvahách, návrhoch, škriepkach, sme postavili Cestu do školy. Žiaci 5. a 6. ročníka na hodinách Regionálnej výchovy tvorili cestu svojou obcou (Staré Hory, Donovaly, Motyčky, Turecká, Harmanec) až do školy. Boli to hodiny spolupráce, dohadovania, smiechu, rozliatej vody, dolepených lavíc, no výsledok stojí za to.
V pondelok 11. decembra k nám opäť zavítalo divadlo Clipperton z Banskej Bystrice. Tentokrát si pre nás pripravili rozprávku o zbojníkovi Rumcajsovi, ktorá nás všetkých výborne pobavila nielen vtipným slovom, ale aj piesňami. Deťom sa predstavenie veľmi páčilo a aktívne sa zapájali do diania. Hercom veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
"Na sv. Mikuláša neučí sa, neskúša sa, každá päťka odpúšťa sa", takto otvorili tento rok žiaci 8. a 9. ročníka kultúrny program na škole. Oboznámili nás s históriou Mikulášskej tradície, privítali Mikuláša. Triedne pani učiteľky so svojimi triedami predviedli básničky, pesničky, tance, vyrobili autíčko 4x4 pre Mikuláša, aby mal šťastnú cestu po svete. Dobrí anjeli, čierni čerti obdarili každého za svoj výkon. Čokoládové lízatko či čierne uhlie sa ušlo každému z nás. Ďakujeme farskému úradu na Starých Horách za zapožičanie kostýmov na dnešný deň.
Dňa 05.12. sme sa zapojili do súťaže vo vianočnom aranžovaní, ktorú organizovalo mesto Banská Bystrica v spolupráci s Centrom voľného času Junior. Našu základnú školu veľmi úspešne reprezentovala žiačka 8. ročníka Simona Sochová. Na našu veľkú radosť získala 1. miesto v kategórii starších žiakov. Srdečne blahoželáme a tešíme sa z tohto úspechu.
Prišla zima, prišiel mráz, napadol sneh, kalamita je tu zas. Máme otepľovačky, čiapku, šál a aj rukavice, ktoré zahrejú nás. Prvá guľovačka tento rok potešila, vymrazila, radosťou obdarila.
Starohorec č.1
Jesenné prázdniny
„Všetkých Vás srdečne vítam na dnešnej Halloween párty. Pripravili sme pre Vás kúzla, prekvapenia, recitačné pásma a jesenné dobroty.“ Takto Simona Sochová (žiačka 8. ročníka) otvorila našu párty, ktorá bola venovaná žiakom, starým rodičom, rodičom a priateľom školy. Básničkami, pesničkou a tančekom na jesennú tému sa predviedli žiaci 1. a 2. ročníka s pani triednou učiteľkou Kurjatkovou. Hudbou a spevom nás potešili aj žiaci 3. a 4. ročníka pod vedením pani triednej učiteľky Šucovej. Žiaci literárno-dramatického krúžku sa predstavili v krátkej scénke. Sprevádzali a zabávali nás čarodejníci z 8. a 9. ročníka.
Turisti školy sa v sobotu 21. októbra vybrali cyklobusom na Kráľovú studňu. Pri spomienkovom kríži sme si uctili obete, ktoré zahynuli v NP Veľká Fatra. Po chrbte ,,veľhôr” nášho regiónu sme postupovali ku Krížnej, Líške až do Tureckej – Salašky. Počasie nám veľmi neprialo, no miestami sme si užívali výhľady na jesennú krásu našich hôr a dobrú náladu so zážitkami. Zato víkend predtým nám babie leto poskytlo v plnej kráse nádheru Majerovej skaly - dominanty Starých Hôr :)
Hotel ALTENBERG Staré Hory, relaxačné centrum, navštívili malí športovci v rámci krúžku športových hier. Vodné hry, radosť z vody, zábavu, otužovanie v parnej saune nás v tento jesenný čas potešilo. A určite ešte pôjdeme :)
Dňa 13.10. sa žiaci 3. a 4. ročníka spolu s triednou učiteľkou vyšantili so šarkanmi na futbalovom ihrisku. Počasie nám prialo, vietor fúkal a šarkany leteli ako víchor.
Dňa 4.10.2017 sa v Banskej Bystrici konal 57. ročník Horehronských hier. Umiestnenie našich žiakov v jednotlivých disciplínach : Veronika Bullová - vrh guľou, krásne 10.miesto, Veronika Solivajsová behu na 300 metrov 17. miesto z 35 štartujúcich. V behu na 60 metrov nás reprezentovali Veronika Solivajsová, Alexandra Nestlerová, Alexandra Kolářová, beh na 300 metrov Eliška Babjaková. Na naše atletky sme hrdí, ďakujeme za vzornú reprezentáciu a želáme im veľa síl do budúcich súťaží.
Žiaci našej školy sa dňa 29.9.2017 zúčastnili 2.kola Biathlon Mánie, ktorá sa konala v B.Bystrici na Štiavničkách. Podobne, ako v predchádzajúcom kole sme dosiahli výborné výsledky. Kategória žiačky 2.stupeň: Sarah Gelatková 2.miesto, Alexandra Kolářová 4.miesto, kategória žiaci 2.stupeň: Patrik Klibáni 3.miesto, Martin Čunderlík 10.miesto, Alex František Džubák 13.miesto. Všetkým žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu na tomto krásnom podujatí a tešíme sa na ďalší ročník.
Piataci spolu s pani učiteľkou triednou strávili krásny, slnečný deň v areáli Habakuky - Donovaly. Zoznámili sa so Strýkom Baltazárom a strašiakom Bu. Užili si s nimi natáčanie videoklipu k veselej pesničke a veľmi ich potešili balóny, ktoré pre nich vyrobili šikovné ruky strašiaka Bu i pána kameramana.
Aj tento rok sme v našej škole dňa 26. septembra oslávili Európsky deň jazykov, ktorého cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov a podporiť bohatú jazykovú a kultúrnu rozmanitosť Európy. Spolu s nami ho oslávili aj priatelia z Českej republiky zo ZŠ a MŠ Nýdek, s ktorými sme prostredníctvom zaujímavých a zábavných aktivít spoznávali celú Európu.
V dňoch 18. - 20. septembra nás navštívili naši kamaráti spolu s ich pánom riaditeľom a pánom učiteľom z partnerskej ZŠ a MŠ Nýdek z Českej republiky. V sprievode nášho pána riaditeľa si pozreli Španiu Dolinu, Donovaly a Banskú Bystricu. Žiaci zavítali aj na návštevu do našej šķoly, kde sme mali príležitosť sa lepšie spoznať. Veríme, že sa im u nás páčilo a cítili sa príjemne. Už teraz sa tešíme na návštevu u nich v Českej republike.
Počas praktickej časti Ochrany života a zdravia žiaci II. stupňa riešili úlohy z dopravnej, zdravotnej výchovy, pohyb a pobyt v prírode a spoznávali históriu nášho regiónu. Pochodom popod Jelenskú skalu, Partizánskym chodníkom, sme navštívili bunker MOR HO. V bunkri bol počas II. svetovej vojny vydávaný ilegálny časopis MOR HO! v náklade 16 911 výtlačkov a rozširovaný v oblasti ,,Partizánskej republiky“. Bol to ťažký pochod, no zaujímavý a poučný :)
Rodičovské združenie
Dňa 07. 09. 2017 žiaci 1. stupňa ZŠ navštívili krásnu výstavu v Tihányiovskom kaštieli pod názvom Preťažená Noemova archa. Za úžasný výklad a množstvo zaujímavého propagačného materiálu ďakujeme našej mamičke pani Bardonovej.
Dňa 6. septembra sa žiaci II. stupňa zúčastnili zaujímavej prehliadky LÉGIOVLAK vo Zvolene, ktorý v rámci projektu LÉGIE 100 cestuje od roku 2015 Českou a Slovenskou republikou. LÉGIOVLAK je replikou legionárskeho vojenského vlaku z rokov 1918 - 1920, s ktorým sa československí legionári presúvali cez Rusko po Transsibírskej magistrále. Vlak má 13 vozňov, v ktorých nás čakala verná rekonštrukcia vybavenia, legionári v rovnošatách, originálne exponáty a množstvo fotografií mapujúcich históriu československých légií.
Začiatok školského roka 2017/2018

sharpei (C), 2014-2018